Знаете ли правилото за 20-те минути?

Знаете ли правилото за 20-те минути?


Една от най-добрите мотивационни дейности е тази за 20-те минути. Всяка подобна мотивационна дейност обикновено разсъждава върху прехода от теорията към практиката.
Правилото за 20-те минути е просто и ефикасно и гласи, че „въпреки съпротивата, всеки може да изтърпи каквото и да е действие 20 минути.”

Ако се спазва всеки ден, това правило ще внесе големи промени в живота.

1. Отделете 20 минути на ден за отдих и никога няма да се преуморите.

2. Който отделя по 20 минути, за да се вслуша в себе си, никога няма да страда от липса на идеи.

3. Отделяйте 20 минути на ден за подобряване на концентрацията и няма да попадате в творческа криза.

4. 20 минути на ден, отделени за почистване, ще претотвратят хаоса.

5. Говорете за проблемите на най-близкия си човек в продължение на 20 минути всеки ден и никога няма да имате проблеми в отношенията си.

6. Който чете полезна литература поне 20 минути на ден ще постигне успех.

7. Спортувайте по 20 минути всеки ден и няма да се тревожите за здравето си.

8. Финансовото неблагополучие може да бъде избегнато, ако всеки ден търсите нови източници на доходи.

Всичко това не е загуба на време, а инвестиция в бъдещето. Ако правите всички тези упражнения всеки ден, със сигурност ще промените живота си към по-добро.