Шегите в офиса ще Ви издигнат в очите на колегите

Шегите в офиса ще Ви издигнат в очите на колегите

Изследване на Harvard Business School и Wharton School of Business сочи, че когато колегите се смеят заедно, те стават много по-продуктивни. Всъщност се оказва, че шегаджиите в офиса са смятани за по-компетентни и по-уверени.

При екперимента са били помолени 160 човека да оценят две компании според представянето им. Едната компания избрала по-сериозен модел, а другата – шеговит. Всички участници вдигнали ръка за втория кандидат, защото изглеждал по-уверен.

Друг екперимент в областта бил насочен към различни сценарии. 5 участници получили различни инструкции, които трябвало да спазят на интервю за работа.
Първият, давал сериозни отговори на въпросите, вторият си позволил шега, но казана на място, третият казва глупава, но уместна шега, четвъртият – неуместна и глупава, а петият си позволява да каже груб, но смешен виц.

Оказало се, че грубите шеги създават впечатление за увереност, но и за некомпетентност, а подходящите за времето и мястото шеги със сигурност ще Ви издигнат в очите на колегите и на шефа Ви.