Тест на личността, с който ще опознаете по-добре себе си

Тест на личността, с който ще опознаете по-добре себе си

Достатъчно добре ли познавате себе си? Някъде дълбоко в подсъзнанието ни има неща, които не сме осъзнали. Все още не сме разбрали какви са приоритетите ни и не сме се научили да ценим хората около нас?

Предлагаме Ви един тест, който ще Ви даде нова представа за същността Ви. Трябва Ви лист и химикалка и не поглеждайте отговорите, преди да сте отговорили на въпросите. 

Как бихте подредили животните:
1.Овца
2.Кон
3.Тигър
4.Свиня
5.Крава

Напишете по една дума, която според Вас характеризира следните неща:
1.Плъх
2.Кафе
3.Океан
4.Котка
5.Куче

Посочете по една личност, която свързвате със следните цветове (не правете повторения):
1.Оранжев
2.Зелен
3.Червен
4.Бял
5.Жълт

Ето ги и отговорите:

Въпрос №1: Това са приоритетите в живота Ви.
Овцата: означава любов
Кон: означава семейство
Тигър: означава гордост
Свиня: означава пари
Крава: означава кариера

Въпрос №2: Характеристики
Плъхът символизира Вашата личност.
Кафето е отношението Ви към секса.
Океанът характеризира представата за собствения Ви живот.
Котката е представата Ви за Вашата половинка в живота.
Кучето е представата за собствената Ви същност.

Въпрос №3: Представи 
Оранжев: Това е най-добрият Ви приятел.
Зелен: Това е човек, който е оставил хубави спомени у Вас.
Червен: Човек, който обичате истински.
Бял: Човек, който много прилича на Вас.
Жълт: Някой, който е важна част от живота Ви.