Какъв темперамент притежавате?

Какъв темперамент притежавате?

Темперамент – това е съвкупност от устойчиви индивидуални психични свойства, които определят динамиката на психическата дейност. Обикновено остават постоянни, въпреки външни промени, мотиви и цели на дейността.

Хипократ първи класифицира различните темпераменти. Неговата теория изхожда от схващанията на философите за течностите в организма. В зависимост от пропорцията се обяснява един или друг темперамент.

1. Флегматик
Характеризира се с увереност, сила и инертност. Това са хора, които са слабо емоционални и сензитивни. Те обикновено трудно се поддават на чужди влияния, трудно се разсейват, разсмиват и гневят. Съумяват да останат спокойни в критични моменти. Тези хора са много енергични, активни и работоспособни, търпеливи и издържливи. Тези хора трудно влизат в нови връзки и контакти, не обичат да променят навиците си и да се приспособяват.

2. Меланхолик
Много чувствителни и сензитивни хора. Те приемат всичко присърце и обикновено са много докачливи. Говорят с тих и спокоен глас, имат неизразителна мимика и малко движения при изразяване. Стеснителни и неуверени в себе си, те лесно се изморяват и разконцентрират.

3. Сангвик
Уравновесени, силни и много активни хора. Обикновено са много контактни, но често малки и несериозни неща могат да повлияят на настроенията им. Реагират живо и енергично на всичко, което успее да привлече вниманието им. Смеят се високо и имат богата мимика. В много случаи този тип хора имат бързи движения и бърза реч, лесно превключват, дисциплинирани са и не се боят от смяна на обстановката.

2. Холерик
Неуравновесени и инертни хора. Реактивността преобладава и затова са нетърпеливи, избухливи и невъздържани. Обикновено са целеустремени и настойчиви по пътя към постигането на целта. Не се разсейват лесно.