Как да спестите мобилен интернет

Как да спестите мобилен интернет

Автоматично стартиращите клипове във Facebook, Twitter и Instagram могат да бъдат много досадни, но освен това значително увеличават трафика на мобилни данни.
Да се деактивира автоматичното стартиране на видеата е решение на този проблем.

Вижте как да намалите трафика си на мобилен интернет като деактивирате тази функционалност в три от най-големите социални платформи.

Twitter
Отворете Settings менюто през своя браузър и кликнете на Account. Стигнете до секцията Content и изберете Video Tweets. Открийте опцията Video Autoplay. Ако работите през смартфон: Settings/Data/Video Autoplay/ Never Play Videos.

Instagram
През мобилното приложение спрете автоматичните клипове като изберете Settings и след това Cellular Data Use/ Use Less Data.

Facebook
През мобилното приложение: Кликнете на менюто с трите хоризонтални линии и след това на Autoplay. Изберете опцията Never Autoplay Videos. През браузъра последователно кликнете на Settings/Video/Auto-Play Videos и изберете Off от падащото меню.